Alimentació Mediterrània - 2008

Campanyes gastronòmiques > Alimentació Mediterrània - 2008

ALIMENTACIÓ MEDITERRÀNIA

Campanya per promoure l’alimentació mediterrània, una alimentació fonamentada bàsicament en dietes equilibrades i riques en nutrients diversos, on hi predomina els aliments d’origen vegetal, l’oli d’oliva i el peix.

Promoguda conjuntament per la Cuina de l’Empordanet, l’Aula Gastronòmica de l’Empordà i el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat.